Train Ticket Phu Quoc - Rach Gia - Ha Tien | High-speed train ticket prices

Chọn hành trình

How to book Phu Quoc train tickets?

- Book tickets via email: antinhogreentravel@gmail.com

- Book tickets at our office.

- Confirmation by phone: +84386286883 -

Company address

Address: 37A, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc (Cạnh nhà hàng Pizza Taxi)

Email support: antinhogreentravel@gmail.com

SuperDong High Speed ​​Train

Superdong Ferry: Phu Quoc - Rach Gia (Rach Gia - Phu Quoc)

Tuyến

Routes

Giờ khởi hành

Departure times

Giờ đến

Arival times

Giávé thường

Economic class

Người cao tuổi

Senior class

Trẻ em

Children class

Phú Quốc – Rạch Giá 07:20 9:50 330,000 280,000 240,000
10:10 12:40
12:45 15:15
13:30 16:00
Rạch Giá – Phú Quốc 07:20 09:50 330,000 280,000 240,000
8:10 10:40
10:30 13:00
13:10 15:40

 

Superdong Ferry: Phu Quoc - Ha Tien (Ha Tien - Phu Quoc)

Tuyến

Routes

Giờ khởi hành

Departure times

Giờ đến

Arival times

Giá vé thường

Economic class

Người cao tuổi

Senior class

Trẻ em

Children class

Phú Quốc – Hà Tiên 8:10 9:40 230,000 195,000 160,000
9:15 10:45
12:00 13:30
14:00 15:30
Hà Tiên – Phú Quốc 7:10 8:40 230,000 195,000 160,000
10:00 11:30
12:00 13:30
13:45 15:15

 

Superdong Ferry: Phu Quoc - Nam Du (Nam Du - Phu Quoc)

SuperDong ferry: Phu Quoc - Ha Tien (Ha Tien - Phu Quoc)

WHERE TO GET TICKETS

For more information please contact with us:
Antinho Green Travel
Add 1: 37A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island (Near the Anh Đào Hotel)

Add 2: 11A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island  (Opposite the roundabout )

Tel: (+84) 2973 981 981
Hotline/Zalo/WhatsApp: +84 386 286 883
Email: antinhogreentravel@gmail.com
Website: www.antinhogreentravel.com  - www.phuquoctrips.com

Phu Quoc Express High Speed Boat

Phu Quoc Express high-speed boat: Phu Quoc - Rach Gia (Rach Gia - Phu Quoc)

Tuyến

Routes

Giờ khởi hành

Departure times

Giờ đến

Arival times

Giá vé thường

Economic class

Người cao tuổi/Trẻ em

Senior /Children 

 

Giá vé VIP

VIP class

Rạch Giá-

Phú Quốc 

7:40 10:10 340,000 270,000 540,000
10:20 12:50
12:40 15:10
14:00 16:30
 Phú Quốc- Rạch Giá 7:10 9:40 340,000 270,000 540,000
8:00 10:30
11:00 13:30
13:25 15:55

 

 

Phu Quoc Express high-speed boat: Phu Quoc – Ha Tien (Ha Tien – Phu Quoc)

Tuyến

Routes

Giờ khởi hành

Departure times

Giờ đến

Arival times

Giá vé thường

Economic class

Người cao tuổi/Trẻ em

Senior /Children 

 

Giá vé VIP

VIP class

Hà Tiên-

Phú Quốc 

7:25 9:45 250,000 200,000 350,000
9:40 11:00
11:45 13:05
 Phú Quốc- Hà Tiên 7:50 9:00 250,000 200,000 350,000
10:00 11:20
14:00 15:20

 

 

 

Phu Quoc Express high-speed train: Rach Gia - Nam Du (Nam Du - Rach Gia)

WHERE TO GET TICKETS

For more information please contact with us:
Antinho Green Travel
Add 1: 37A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island (Near the Anh Đào Hotel)

Add 2: 11A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island  (Opposite the roundabout )

Tel: (+84) 2973 981 981
Hotline/Zalo/WhatsApp: +84 386 286 883
Email: antinhogreentravel@gmail.com
Website: www.antinhogreentravel.com  - www.phuquoctrips.com

Binh An - Ha Tien ferry

Itinerary Phu Quoc – Ha Tien (Ha Tien – Phu Quoc)
WHERE TO GET TICKETS

For more information please contact with us:
Antinho Green Travel
Add 1: 37A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island (Near the Anh Đào Hotel)

Add 2: 11A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island  (Opposite the roundabout )

Tel: (+84) 2973 981 981
Hotline/Zalo/WhatsApp: +84 386 286 883
Email: antinhogreentravel@gmail.com
Website: www.antinhogreentravel.com  - www.phuquoctrips.com

Thanh Thoi ferry

Thanh Thoi Sea bus Ferry: Phu Quoc – Rach Gia (Rach Gia – Phu Quoc)

Tuyến phà Thạnh Thới Lịch trình Giá niêm yết
Giờ khởi hành Giờ cập bến Giá vé thường Cao tuổi/ trẻ em Vé VIP

Phú Quốc - Rạch Giá

8:00

12:25

11:30

15:55

290,000 260,000 400,000

Rạch Giá - Phú Quốc 

8:00

12:30

11:30

16:00

290,000 260,000 400,000

 

Thanh Thoi sea bus Ferry: Phu Quoc – Ha Tien (Ha Tien – Phu Quoc)

Tuyến phà Thạnh thới Lịch trình Giá niêm Yết
Giờ khởi hành Giờ cập bến Giá vé thường Cao tuổi/ trẻ em Vé VIP

Phú Quốc - Hà Tiên

5:00

80:30

11:00

12:30

14:00

16:30

18:00

8:00

11:30

14:00

15:30

17:00

19:30

21:00

 185,000

 145,000 / Cao tuổi

130,000 / Trẻ em

 250,000

300,000

Hà Tiên - Phú Quốc 

 02:30

04:30

07:30

09:00

12:30

14:30

18:00

05:30

07:30

10:30

12:00

15:30

17:30

21:00 

185,000   

145,000 / Cao tuổi

130,000 / Trẻ em

 

250,000

300,000

 

WHERE TO GET TICKETS

For more information please contact with us:
Antinho Green Travel
Add 1: 37A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island (Near the Anh Đào Hotel)

Add 2: 11A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island  (Opposite the roundabout )

Tel: (+84) 2973 981 981
Hotline/Zalo/WhatsApp: +84 386 286 883
Email: antinhogreentravel@gmail.com
Website: www.antinhogreentravel.com  - www.phuquoctrips.com

Hoa Binh Ship high-speed boat

Hoa Binh Ship high-speed train: Rach Gia - Nam Du (Nam Du - Rach Gia)

Tuyến

Giờ khởi hành 

 Người lớn

 Người cao tuổi 60 tuổi trở lên

 Trẻ em (6-11 tuổi)

 Vé VIP

Rạch Giá - Nam Du

08:05

230.000

190.000

170.0000

300.000

Nam Du - Rạch Giá

13:15

230.000

190.000

170.0000

300.000

 

Hoa Binh Ship high-speed boat: Rach Gia - Hon Son (Hon Son - Rach Gia)

Tuyến

Giờ khởi hành 

 Người lớn

 Người cao tuổi 60 tuổi trở lên

 Trẻ em (6-11 tuổi)

 Vé VIP

Rạch Giá - Hòn Sơn

08:05

150.000

130.000

110.0000

200.000

Hòn Sơn – Rạch Giá

14:20

150.000

130.000

110.0000

200.000

Hoa Binh Ship speedboat: Hon Son - Nam Du (Nam Du - Hon Son)

Tuyến

Giờ khởi hành 

 Người lớn

 Người cao tuổi 60 tuổi trở lên

 Trẻ em (6-11 tuổi)

 Vé VIP

Hòn Sơn - Nam Du

09:45

80.000

70.000

60.0000

130.000

Nam Du – Hòn Sơn

13:15

80.000

70.000

60.0000

130.000

WHERE TO GET TICKETS

For more information please contact with us:
Antinho Green Travel
Add 1: 37A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island (Near the Anh Đào Hotel)

Add 2: 11A, Tran Hung Đao str., Duong Dong town, Phu Quoc Island  (Opposite the roundabout )

Tel: (+84) 2973 981 981
Hotline/Zalo/WhatsApp: +84 386 286 883
Email: antinhogreentravel@gmail.com
Website: www.antinhogreentravel.com  - www.phuquoctrips.com

Customer information
0
Passenger 1 will be the representative to book and receive tickets

Passenger 1
HOTLINE+84386286883 nut-zalo
1
Do you need support?